Faro Carrelli elevatori - Linde Material Handling

Gamma Linde / Gamma da magazzino / Carrelli elevatori a timone / Serie 133 (HP AP SP)

Serie 133 (HP AP SP)

Modelli e portata

  • L 12L: 1.200 Kg
  • L 14L: 1.400 Kg
  • L 12L AP: 1.200 Kg
  • L 14L AP: 1.400 Kg
  • L 12L SP: 1.200 Kg
  • L 14L SP: 1.400 Kg
  • L 12L HP: 1.200 Kg
  • L 12L HP AP: 1.200 Kg
  • L 12L HP SP: 1.200 Kg

Gamma Linde / Gamma da magazzino / Carrelli elevatori a timone